Bezpieczne Paliwo Fanola 1l Biopaliwo Etanol

Bezpieczne Paliwo Fanola 1l Biopaliwo Etanol

Cultive. pl : 2234814mail: www. cultive. plwww: www. decofire. plwww: www. grillmix. plPoożeniu zamó wienia proszę o informację na temat formy płatności (pobranie, przelew). Przy przelewie pieniądze proszę wpłacać na konto:W tytule płatności proszę podać login allegro oraz numer aukcji. Towar starannie zapakowany wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub DPD. Bez dymu - zapachu - sadzyAukcja dotyczy 1L paliwa Fanola. Wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest jakość w produktach wykorzystujących otwarty ogień. Począwszy od jakości materiałó w z jakich wykonany jest biokominek, poprzez odpowiednią technologię produkcji, na jakości paliwa kończąc. Wśró d cech wymienianych jako najbardziej pożądane przez naszych odbiorcó w dominują dwie: potrzeba absolutnej gwarancji bezpieczeństwa oraz brak nieprzyjemnych zapachó w podczas spalania. Specjalnie opracowana receptura Fanoli oraz zaawansowane procesy technologiczne, któ rym jest poddawana na każdym etapie produkcji, gwarantują jej najwyższą jakość. Liczne badania i testy prowadzone systematycznie przez niezależne instytucje określiły dokładnie poziom emisji pary wodnej i CO2 podczas spalania biopaliwa Fanola® .Potwierdzono certyfikatami, iż emisja mieści się w dopuszczalnych granicach najbardziej nawet restrykcyjnych norm . Bardzo ważną cechą dla użytkownik&oacute ;w biokomink&oacute ;w jest brak przykrego zapachu podczas spalania . Przeprowadzone na grupie 100 respondent&oacute ;w (użytkownik&oacute ;w biokomink&oacute ;w) badania por&oacute ;wnawcze biopaliwa z jego trzema rynkowymi odpowiednikami wykazały, że 93% badanych potwierdziło Fanolę, jako produkt najprzyjemniejszy w stosowaniu, przyznając jej 5 pkt (w 5-cio punktowej skali) . Dzięki wysokiej jakości Fanola&reg ; stała się produktem polecanym i stosowanym przez czołowych producent&oacute ;w biokomink&oacute ;w .Waga: 1 .00 kg (Cena 1 litr - 12, )Po licznych testach w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, powadzonych przez specjalist&oacute ;w z Zakładu Toksykologii Środowiskowej TUV REIHLAND oraz Państwowego Zakładu Higieny www .pzh .gov .pl, Fanola&reg ; uzyskała pozytywną ocenę, pod warunkiem stosowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi na etykiecie i w instrukcji stosowania .Fanola&reg ; jest paliwem biodegradowalnym, podczas spalania wykazującym jedynie szczątkową emisję pary wodnej i dwutlenku węgla . Jako, że Fanola&reg ; składa się wyłącznie z substancji biologicznych, jej wpływ na bilans ekologiczny określany jest, jako neutralny .Dowodem wysokiej jakości paliwa Fanola&reg ; jest r&oacute ;wnież fakt, iż jest ono polecane przez czołowych producent&oacute ;w biokomink&oacute ;w, a przez lata zaskarbiło sobie zaufanie i sympatię użytkownik&oacute ;w biokomink&oacute ;w .UWAGA: Należy zachowywać zalecenia bezpieczeństwa podane na etykiecie opakowania Fanoli . - Nigdy nie wolno dolewać Fanoli do ognia, może to spowodować pożar lub poparzenia . Przy zapalaniu nigdy nie dmuchać w płomień . - Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do źr&oacute ;dła ognia ani Fanoli, kt&oacute ;rą należy przechowywać w miejscu dla nich niedostępnym .- Do zapalania nie używać papieru ani drewna . Generated by Allegro module - Copyright &copy ; 2013 by addonsPresta .com

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org